Home | Wiadomości | Konkursy | Wiersze, skały, minerały – konkurs

Wiersze, skały, minerały – konkurs

❍ Reading Time: 3 minutes

Zapraszamy do udziału w interdyscyplinarnym konkursie dla miłośników minerałów z jednej strony i żartobliwych form wierszowanych z drugiej. Konkurs składa się z dwóch części. Pierwszą jest quiz mineralogiczny, który stanowi eliminację do części drugiej – poetyckiej. Jury będzie  oceniać tylko utwory uczestników, którzy uzyskali największą (zapewne maksymalną) liczbę punktów w części pierwszej i spośród nich wyłoni zwycięzcę.

Inspiracją i nagrodą jest egzemplarz gry Wiertła, skały, minerały ufundowany przez wydawcę Games Factory Publishing!

Część pierwsza

Pytanie 1

Jaką nazwę nosi ruda żelaza tzw. skała błotna?

Pytanie 2

Ile punktów w skali twardości Mohsa ma diament?

Pytanie 3

Który z surowców/minerałów występujących w grze Wiertła, skały, minerały jest najlepszym przewodnikiem prądu elektrycznego? *)

Pytanie 4

Co to jest inkluzja (w minerale)?

Pytanie 5

Który z surowców/minerałów występujących w grze Wiertła, skały, minerały ma największą gęstość? *)

Część druga

Proszę napisać limeryk, którego bohaterem jest jeden z Pilotów z gry Wiertła, skały, minerały

Według Wikipedii limeryk to:

definicja dla teoretyków literatury

definicja dla teoretyków literatury

Limeryk (ang. limerick, od miasta Limerick w Irlandii) — miniaturka liryczna; nonsensowny, groteskowy, wierszyk o skodyfikowanej budowie:

 • pięć wersów o ustalonej liczbie sylab akcentowanych (w klasycznym limeryku wersy I, II i V liczą po trzy zestroje, a wersy III i IV – po dwa),
 • układ rymów aabba,
 • główne metrum: anapest lub amfibrach,
 • nazwa w klauzuli pierwszego wersu (podstawa rymu a).

Utwór ten, który pod względem treści jest rymowaną anegdotą, ma też zwykle stały układ narracji:

 • wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
 • zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
 • krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
 • zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.

Wersja definicji limeryku na potrzeby konkursu:

Limeryk to krótka 5 wersowa forma poetycka,  rymowana z układem rymów aabba, nonsensowna lub/i żartobliwa z pointą w ostatnim wersie. Pierwszy wiersz zawiera nazwę PLANETY , a bohaterem jest pilot kopacz minerałów z jednej z kart z gry Wiertła, Skały, Minerały.

Proszę podać, która z postaci była inspiracją (kolor wierteł: wielokolorowy, czerwony, niebieski, żółty i talii: fioletowy, zielony, czerwony i biały).

Wiertła, Skały Minerały - facjaty

Ocenie będzie podlegać tylko pierwszy wiersz ( 5 wersów) podany w odpowiedzi.

Członkowie Jury mogą oceniać dowcip, technikę i dopasowanie tematyki wiersza według własnego uznania.

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa  od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do niedzieli, 2 kwietnia 2017 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na wysłaniu odpowiedzi opublikowanych w zadaniu konkursowym poprzez formularz Google umieszczony pod tekstem
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 12. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 13. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 14. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 15. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 16. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

Jeśli formularz jest niewidoczny prosimy skorzystać z bezpośredniego linku.

*) Minerały występujące w grze  to (2$ żelazo, 3$ złoto, 5$ platyna, 8$ szmaragd, 10$ rubin, 12$ diament).

 Sponsorem konkursu jest Games Factory Publishing. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*