Home | Wiadomości | Konkursy | Wiśnią kwitnący kwiecień – konkurs nr 4

Wiśnią kwitnący kwiecień – konkurs nr 4

❍ Reading Time: 2 minutes

To już ostatni konkurs z cyklu kwitnącej wiśni. Tym razem pytanie jest jedno:

Ile jest warta ta wyspa?

Gramy w/g podstawowych reguł, a instrukcja jest do pobrania tutaj. Zadanie polega na udzieleniu w formularzu konkursowym odpowiedzi na pytanie ile punktów zwycięstwa zdobędzie gracz na koniec gry za przedstawiony na zdjęciu układ. Można przesłać więcej niż jedno zgłoszenie, ale w takiej sytuacji brane pod uwagę będzie tylko ostatnie. Wśród osób, które udzielą poprawnej odpowiedzi rozlosujemy Wyspę Kwitnącej Wiśni ufundowaną przez Wydawnictwo Lucrum Games.

Czas: do niedzieli, 30 kwietnia 2017, do godz. 23:59
Nagroda: Wyspa Kwitnącej Wiśni
Ogłoszenie wyników: prawdopodobnie już w poniedziałek, 1 maja

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 30 kwietnia 2017, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google.
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 12. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 13. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 14. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 15. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 16. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

 Sponsorem konkursu jest Lucrum Games. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*