Home | Wiadomości | Konkursy | Owocowe Wakacje z Liskiem – konkurs nr 5

Owocowe Wakacje z Liskiem – konkurs nr 5

❍ Reading Time: 2 minutes

Jak się pewnie domyślacie – dzisiejszy konkurs będzie mega owocowy, bo nagrodą jest Fliper. I mega kolorowy, bo jest też druga nagroda: Hexx

 

O wyższości Świąt Bożego Narodzenia nad Wielkanocą

Czy już się domyślacie na czym będzie polegało zadanie konkursowe? Obie gry są szybkie, kolorowe i uczą spostrzegawczości. Ale która z nich jest lepsza? Co takiego ma Fliper czego brakuje Hexxowi? Czym Hexx się wyróżnia na tle owoców Flipera? To pytanie do was. Najpierw wybieracie grę, o którą gracie, a następnie staracie się udowodnić, dlaczego jest ona lepsza od swojej rywalki.

Wśród uczestników wybierzemy jedną odpowiedź traktującą o wyższości Flipera nad Hexxem (i nagrodzimy ją Fliperem) oraz jedną odpowiedź, która przekona nas, że to właśnie Hexx jest lepszy (i nagrodzimy ją Hexxem).

Odpowiedzi prosimy przysyłać za pomocą poniższego formularza:

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 10 września 2017, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 12. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 13. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 14. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 15. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 16. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

Czas: do niedzieli, 10 września 2017
Nagroda: Fliper, Hexx
Wyniki: w tygodniu po zakończeniu konkursu

Powodzenia!

 Sponsorem konkursu jest FoxGames. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*