Home | Wiadomości | Konkursy | ???-logiczny listopad – zagadkowy konkurs nr 1

???-logiczny listopad – zagadkowy konkurs nr 1

❍ Reading Time: 2 minutes

Nadeszła wiekopomna chwila, by ogłosić kolejny konkurs i kolejną nagrodę. Co nią jest? To właśnie pytanie konkursowe :-) 
Poniżej zamieszczamy podpowiedzi, które mogą was naprowadzić na właściwy trop.

 1. Jest to gra logiczna
 2. Wydana przez wydawnictwo FoxGames
 3. W naszym redakcyjnym odczuciu można ją porównać do gry z serii GIPF – ale z klimatyczną otoczką i piękną oprawą graficzną
 4. Pustynia, pustynia, pustynia….
 5. Boże chroń Cesarza!

Czy już wiecie co to za gra?

Odpowiedzi prosimy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Wśród osób, które podadzą prawidłową odpowiedź (można „strzelać” wiele razy, ale liczy się ostatni wpis) rozlosujemy nagrodę, a będzie nią… właśnie ta gra. A więc, czas start – czekamy do niedzieli, 5 listopada. Powodzenia.

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 5 listpada 2017, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 12. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 13. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 14. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 15. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 16. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest FoxGames. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*