Home | Wiadomości | Konkursy | Ekö-logiczny listopad – konkurs zasadniczy nr 3 oraz rozwiązanie konkursu elementarnego

Ekö-logiczny listopad – konkurs zasadniczy nr 3 oraz rozwiązanie konkursu elementarnego

❍ Reading Time: 2 minutes

Zacznijmy elementarnie, czyli od rozwiązania.

 1. Ekö to zarówno pustynia jak i imię Cesarza, od którego pustynia wzięła swoją nazwę.
 2. Wojownicy wykorzystywani są oczywiście do walki. Ale także do wznoszenia budynków
 3. Jest jeden szczególny pion – Cesarz (imperator). Może (w przeciwieństwie do zwykłych pionów) zostać wzięty do niewoli. Ponadto stos, w którym znajduje się Cesarz może atakować stosy o tej samej wysokości.

A zwycięzcą jest….

Nikita

Gratulujemy i prosimy o przesłanie na adres redakcji swoich danych korespondencyjnych (wraz z nr telefonu), na który zostanie wysłana nagroda. Wszystkim zaś serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnego konkursu:

Konkurs zasadniczy nr 3 …

… czyli ten, który będzie traktował o zasadach. Poniżej znajdziecie formularz, a w nim pytania – niektóre testowe, niektóre otwarte – prawie wszystkie zaś dotyczą reguł gry. Osoba, która najlepiej sobie poradzi z zadaniem otrzyma od wydawnictwa FoxGames grę Ekö.

Czas: tydzień (do najbliższej niedzieli)
Nagroda: egzemplarz gry Ekö
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku przyszłego tygodnia
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 19.11.2017, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest FoxGames. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*