Home | Wiadomości | Konkursy | Grudniowa wędrówka dusz #3, czyli rozwiązanie konkursu obrazkowego i konkurs przyczynowo-skutkowy

Grudniowa wędrówka dusz #3, czyli rozwiązanie konkursu obrazkowego i konkurs przyczynowo-skutkowy

❍ Reading Time: 2 minutes

Zadanie było łatwe, zbyt łatwe. Albo tak dobrze znacie gry FoxGames :-)

Tak, czy owak – oto rozwiązanie:

Czas zatem na wyłonienie zwycięzcy. A jest nim:

SuperOla

Gratulujemy i prosimy o przesłanie na adres redakcji swoich danych korespondencyjnych (wraz z nr. telefonu). Wszystkim zaś serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej zabawy:

Konkurs przyczynowo-skutkowy

Dzisiejsze pytania nie będą dotyczyć Karmaki, ale pojęcia z nią związanego, czyli karmy.

 1. Co oznacza słowo „karma”?
 2. Czego nie ma w buddyjskiej koncepcji karmy?
 3. Kto według wyznawców wedanty jest dostarczycielem karmy? 
 4. Kto jest autorem poniższych słów:
  Siła karmy jest pojęciem trudnym do zrozumienia lecz pomimo tego można tę energię odczuwać
 5. Jak nazywał się głosiciel kultu Buddy Amidy w Japonii?
 6. Jaki jest wszechświat wedle prawa karmy?

Osoba, która najtrafniej odpowie na powyższe pytania zdobędzie nagrodę i będzie mogła radować się swoją karmą :-)

Czas: tydzień (do najbliższej niedzieli)
Nagroda: egzemplarz gry Karmaka
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku przyszłego tygodnia
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 24 grudnia 2017r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest FoxGames. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*