Home | Wiadomości | Konkursy | Styczeń z Obcymi – konkurs definicyjny

Styczeń z Obcymi – konkurs definicyjny

❍ Reading Time: 2 minutes

Artefakty Obcych to gorąca premiera od Portalu, w której będziemy mieli okazje nie tylko budować potegę naszej międzyplanetarnej korporacji, lecz także postaramy się dokonać niejednego naukowego przełomu. Mechanika 4x, gdzie główną rolę odgrywają karty, umożliwi nam podejmowanie wielu brzemiennych w skutki decyzji i to podczas wolnej godzinki. W tym tygodniu będziecie mieli okazję zdobyć pachnące nowością pudełko tej zacnej gry!

W kosmosie oprócz najnowszych technologii przydaje się również wiedza. A nie ma pełnoprawnej nauki bez odpowiednich definicji. Słowo Obcy jednoznacznie odsyła nas do kosmitów, odległych cywilizacji oraz niezbadanych zakątków kosmosu. Aczkolwiek często stosuje się je wymiennie z wyrazem Inny, choć kontekst bywa odmienny. Jednak… zastanawialiście się dlaczego? Wcielcie się w naukowców zastanawiających się nad odpowiednią nomenklaturą, aby raz na zawsze rozprawić się z pomieszaniem pojęć. A potem galaktyka stanie przed nami otworem! Możecie puścić wodzę fantazji lub trzymać się poważnego dyskursu. Najlepszy jajogłowy zostanie materialnie nagrodzony.

Czas: tydzień (do najbliższej niedzieli)
Nagroda: egzemplarz gry Artefakty Obcych
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku przyszłego tygodnia
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 14 stycznia 2018, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest Portal. Serdecznie dziękujemy!

3 komentarze

 1. Studenci Etnologii i Antropologii mają przewagę ;)

 2. W pytaniu chodzi o ogólne rozumienie czy jest to nawiązanie do jakiegoś konkretnego wątku z czegoś?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*