Home | Wiadomości | Konkursy | Kryształowy luty – konkurs graficzny i rozwiązanie konkursu testowego

Kryształowy luty – konkurs graficzny i rozwiązanie konkursu testowego

❍ Reading Time: 2 minutes

Konkurs testowy – rozwiązanie

Z prawidłowymi odpowiedziami  możecie się zapoznać w galerii. Nie rozpisując się nadmiernie dodam, że znane powiedzenie o milionach much, które nie mogą się mylić tutaj się nie sprawdza (a raczej może właśnie sprawdza – w zdecydowanej większości nie mieliście problemu ze znalezieniem właściwej odpowiedzi). W tym wypadku większość ma rację.

Na ostatnie zaś pytanie dotyczące możliwości przejęcia dwóch baz podczas jednej tury odpowiedź brzmi: tak, można, pod warunkiem, że posiada się  „Dywersję” – to właśnie umożliwia ten artefakt.

A teraz niezmiernie miło jest nam ogłosić, że zwycięzcą zostaje:

Jan Mikołajczak

Gratulujemy i prosimy o przesłanie na adres redakcji swoich danych korespondencyjnych (wraz nr. telefonu). Wszystkim zaś serdecznie dziękujemy i zapraszamy do kolejnej zabawy:

Konkurs graficzny

Z jakich gier FoxGames pochodzą grafiki wkomponowane w to pudełko Łowców Kryształów? Podpowiedź: na pewno nie więcej niż 7. I nie wymieniamy w odpowiedziach Łowców kryształów, bo to jest oczywiste.

Ponieważ wyniki będziemy mogli ogłosić dopiero na początku marca, to wyjątkowo dajemy wam na to zadanie aż dwa tygodnie czasu.

Czas: dwa tygodnie (do pierwszej niedzieli marca)
Nagroda: egzemplarz gry Łowcy Kryształów
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić w w ciągu 7 dni po zakończeniu konkursu
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 4 marca 2018, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest FoxGames. Serdecznie dziękujemy!

2 komentarze

 1. Z ciekawości – jaki procent poprawnych odpowiedzi na ostatnie pytanie? :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*