Home | Wiadomości | Konkursy | Marcowy Wschód Słońca – konkurs honorowy

Marcowy Wschód Słońca – konkurs honorowy

❍ Reading Time: 2 minutes

Honor był najważniejszą rzeczą w życiu samuraja. Również w grze Rising Sun honor odgrywa niezwykle istotną rolę, gdyż jest on narzędziem rozstrzygania wielu sporów. Także zasiadając do planszówkowego stołu gracze oczekują od przeciwników, że podczas rozgrywki będą oni przede wszystkim postępować honorowo. Zasady honoru samuraja można poznać m.in. dzięki Bushido – zbiorowi reguł etycznych japońskich wojowników. A skąd dowiedzieć się o regułach, którymi powinni kierować się gracze?

To jest właśnie Wasze zadanie konkursowe. Stworzyć Zbiór Zasad Etyki i Honoru Gracza. Może on zawierać od 5 do 10 zasad, którymi powinny kierować się osoby zasiadające do rozgrywki w dowolną grę planszową.

Najciekawszy – naszym zdaniem – Zbiór opublikujemy na stronie Games Fanatic i nagrodzimy świetną grą rodzinną kościany Istambuł  (ocena 9 od GF) od wydawnictwa 2 Pionki.

Przy okazji konkursu przypominamy też o tym, że do 23 marca trwa przedsprzedaż gry Rising Sun, w której możecie otrzymać dodatkową figurkę do gry – Sacred Warrior lub Phoenix.

Link do przedsprzedaży Rising Sun

 

Informacje o konkursie:

Czas: do dnia 18 marca 2018 r., godzina 23:59

Nagroda: egzemplarz gry Istambuł: gra kościana

Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza

Wyniki: do 14 dni od zakończenia konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 18.03.2018 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy (zwycięskich prac) podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.


Sponsorem konkursu jest 2 Pionki. Serdecznie dziękujemy!

2 komentarze

 1. Formularz działa? :) Nie pokazuje potwierdzenia że przesłano.

 2. Działa, nowe odpowiedzi wciąż przychodzą ;)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*