Home | Wiadomości | Konkursy | Czarodziejski Maj: konkurs literacki

Czarodziejski Maj: konkurs literacki

❍ Reading Time: 2 minutes

… i rozwiązanie konkursu fotograficznego

A oto zwycięska praca:

Pingwinek lubi tylko truskawki. Jeśli odnajdzie dobrą drogę na końcu czeka na niego pyszna niespodzianka.

Gratulujemy 6-letniej Nikoli i jej mamie. Skontaktujemy się z Wami drogą mailową. A wszystkim pozostałym serdecznie dziękujemy i zapraszamy do następnego konkursu:

Konkurs kreatywny

Hej, Śmiałku! To o Tobie mówią, że w Twoich żyłach zamiast krwi płynie lodowata woda, a twoje mięśnie są z najszlachetniejszej stali? Jeśli tak, spójrz w stronę zachodzącego słońca. Tam, na rubieżach królestwa Almanhagor, rozpoczynają się niezbadane Podziemia. Tylko Ty możesz wydrzeć ich Wielką Tajemnicę. Ruszaj!

Tak zaczyna się legendarna gra paragrafowa Jacka Ciesielskiego „Dreszcz”. Czy odważysz się wejść do podziemnego labiryntu? kogo tam spotkasz? czego najbardziej się obawiasz? jakie skarby stamtąd wyniesiesz? A może chcesz nam opowiedzieć o zupełnie innym labiryncie? – tak czy owak, puść wodze fantazji. Czekamy na wasze opowiadania aż dwa tygodnie!

Nagroda: egzemplarz gry Czarodziejski Labirynt
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Czas: dwa tygodnie (do 3 czerwca)
Wyniki: postaramy się ogłosić w ciągu tygodnia od zakończenia konkursu
Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 3 czerwca 2018, do godziny 23:59.
Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
Udział w Konkursie jest bezpłatny.
Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu GamesFanatic.pl
W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.Sponsorem konkursu jest Zielona Sowa. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*