Home | Wiadomości | Konkursy | Konkursowe El Dorado

Konkursowe El Dorado Patronat GF

❍ Reading Time: 2 minutes

Wraz z wydawnictwem Nasza Księgarnia zapraszamy was do udziału w konkursie.

Poczuj smak przygody, mądrze odpowiedz na pytania i wygraj Wyprawę do El Dorado!

Czas: do końca września
Nagroda główna: egzemplarz gry Wyprawa do El Dorado + pakiet kart promocyjnych
Odpowiedzi: prosimy udzielać za pomocą poniższego formularza
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku października

El Dorado czeka na swojego odkrywcę ;)

A tutaj znajdziecie garść pomocnych informacji oraz link do Instrukcji. Powodzenia!

Formularz konkursowy

Formularz konkursowy


Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 30 września 2019, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z załączonego formularza Google. W wyjątkowych wypadkach (np. niedostępność serwisu Google lub niemożność załączenia pracy – innej niż tekstowa – we wskazanym formularzu) dopuszczalne jest przesłanie odpowiedzi e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

25.09.2019 – z ostatniej chwili:

Nasza Księgarnia postanowiła przeznaczyć na nagrody pocieszenia pakiety kart promocyjnych.

Wśród tych, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania a nie zdobędą nagrody głównej rozlosujemy Promo Packi. To ile ich będzie, zależy od was – każde ćwierć setki uczestników to jeden Promo Pack w puli. Na chwilę obecną mamy już ich trzy!Sponsorem konkursu jest Nasza Księgarnia. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*