Home | Wiadomości | Konkursy | Blackout: Hongkong – konkurs [WYNIKI]

Blackout: Hongkong – konkurs [WYNIKI] Konkurs

❍ Reading Time: 2 minutes

Drodzy Gracze! Byliście grzeczni w tym roku? Jeżeli tak, to macie szansę dostać fantastyczny prezent od gamesfanaticowego Mikołaja i zaprzyjaźnionej z nim Jaszczurki. Chodzi o grę Blackout: Hongkong, która zebrała świetne recenzje od naszych redaktorów i została objęta patronatem medialnym GF. GF-owy Mikołaj jest jednak wymagający – nie starczy być grzecznym, trzeba też być kreatywnym. Zobaczcie jak możecie przekonać Gwiazdora, żeby to akurat Wam przyniósł nagrodę.

Sposób jest bardzo prosty. Wystarczy wysłać list do GF-owego Mikołaja, w którym musicie przekonać go, że to akurat Wy zasłużyliście na nagrodę. Nasz Mikołaj jest nowoczesny więc list  nie musi być klasyczny (pisany). Może to być też wiesz, rysunek, pocztówka, filmik. Nie ma tu ograniczeń, ważne tylko, żeby być kreatywnym i przekonać Mikołaja, aby to właśnie Wam wysłał nagrodę.

Na Wasze „listy” czekamy tylko do 2 grudnia do godziny 23:59 pod adresem konkurs@gamesfanatic.pl.  Mikołaj musi mieć przecież czas na wybór zwycięzcy. O wynikach konkursu dowiecie się 6 grudnia.

A jeżeli ktoś z Was ma jeszcze wątpliwości czy warto walczyć o tę nagrodę to poczytajcie rzut okiem Gineta lub recenzję Darii. Wasze wątpliwości się wówczas rozwieją :)

Blackout: Hongkong – rzut okiem (Ginet)

Blackout: Hongkong – recenzja (Daria)

 

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 2 grudnia 2019 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Nagrodą w konkursie jest gra planszowa Blackout: Hongkong od wydawnictwa Lacerta (Wydawca)
 6. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 9. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 10. Konkurs polega na przesłanie odpowiedzi na zadanie konkursowe e-mailem na adres konkurs@gamesfanatic.pl
 11. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 12. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 13. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 14. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu GamesFanatic.pl
 15. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 16. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w dniu 6 grudnia 2019 r. na stronie gamesfanaic.pl.
 17. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 14 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 18. Nagrodę wysyła wydawca gry w terminie do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 19. Uczestnik konkursu przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora udostępnionych zgodnie z RODO. Dane te będą wykorzystywane przez Organizatora wyłącznie na potrzeby konkursu i nie będą udostępniane osobom trzecim za wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie poniżej.
 20. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora, a także udostępnienia danych adresowych wydawcy gry celem przesłania nagrody.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

Wyniki konkursu

Przysłaliście nam bardzo dużo prac, za które serdecznie dziękujemy. Po długich trudach i dyskusjach udało nam się wyłonić zwycięzcę. A jest nim autor niniejszego listu motywacyjnego:

Gratulujemy! Skontaktujemy się z Tobą poprzez e-mail.

A pozostałym uczestnikom serdecznie dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym konkursie!Sponsorem konkursu jest Lacerta. Serdecznie dziękujemy!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*