Home | Gra Graczy GamesFanatic.net | Gra Graczy GamesFanatic.net – Zasady

Gra Graczy GamesFanatic.net – Zasady

❍ Reading Time: < 1 minute

1. Grę Graczy GamesFanatic.net wybiera grupa jurorów wybierana przez redakcję Games Fanatic.

2. Do Gry Graczy GamesFanatic.net za dany rok kandydują gry wydane w roku ubiegłym, np. Gra Graczy GamesFanatic.net 2008 wybiera zwycięzców z pośród gier wydanych w roku 2007 r.

3. Do Gry Graczy GamesFanatic.net za dany rok kandydują gry wydane po raz pierwszy po polsku (to znaczy: pudełko i instrukcja są w polskiej wersji językowej, lub w wersji wielojęzycznej, ale w tym polskiej).

4. Z racji zainteresowań, profilu blogu i Planszostacji oraz faktu, iż istnieje już nagroda dla najlepszej gry wojennej, nie brane pod uwagę są gry stricte wojenne, gry dla dzieci i gry, które nie zyskały zainteresowania żadnego z jurorów.

5. Z ostatecznie sporządzonej listy każdy z jurorów wybiera 5 gier. Tytuły, które otrzymały najwięcej głosów tworzą listę nominowanych. W szczególnych sytuacjach (np. remisy lub brak kandydatów) może do finału wejść inna grupa niż 5.

6. Następnie z listy nominowanych w głosowaniu jurorzy wybierają grę, która uzyska tytuł Gra Graczy GamesFanatic.net. Wszelkie szczegóły związane z liczbą głosów oraz ich rozkładem nie będą ujawniane.

7. W wyjątkowych sytuacjach jurorzy rezerwują sobie prawo do przyznania wyróżnień dla tytułów, które w pewien sposób nie dają się objąć sztywnymi ramami konkursu. Nie ma tutaj reguł i każdy przypadek będzie przez nich uzasadniany oddzielnie.

8. Wydawca zwycięzcy otrzymuje prawo do posługiwania się logo i tytułem za dany rok oraz otrzyma od nas dyplom i logo w formie graficznej

9. O wszystkich zasadach nieopisanych powyżej decydują jurorzy na bieżąco w czasie wyboru nagrody.