Home | Patronat GF: Concordia – konkurs z okazji rocznicy GFN

Patronat GF: Concordia – konkurs z okazji rocznicy GFN

concordia_boxTę świetną grę autorstwa Maca Gerdtsa możecie już od niedawna nabyć w sklepach z planszówkami. Ale po co kupować skoro można ją wygrać? Wystarczy trochę poszperać w GF News oraz wykazać się odrobiną kreatywności.

Akurat tak się złożyło, że konkurs patronacki zbiegł się z rocznicą powstania portalu Games Fanatic News – serwisu poświęconego najświeższym informacjom z planszówkowego świata. Stąd też pierwsze  zadanie konkursowe związane jest właśnie z serwisem GFN.

 • Wymień wszystkie gry planszowe wydawnictwa Egmont zapowiedziane w tym roku w serwisie Games Fanatic News.

Jak zapewne wiecie gra Concordia jest pierwszym tytułem z nowej linii wydawniczej firmy Egmont pod nazwą Egmont Geek. Kolejne dwa tytuły z serii zapowiedziane na ten rok to gry Hansa Teutonica oraz Antarktyda. Wasze drugie zadanie będzie związane właśnie z linią Egmont Geek, a także poniekąd z misją serwisu GFN.

 • Stwórz materiał promujący linię Egmont Geek lub grę Concordia albo zapowiedź którejś z nowych gier z serii EG, czyli Hansa Teutonica lub Antarktyda

Forma materiału promocyjnego lub zapowiedzi może być dowolna – mogą to być zarówno krótkie filmiki, zdjęcia, grafiki, jak i materiały pisane.

Wśród prac osób, które prawidłowo odpowiedziały na pierwsze pytanie wybierzemy jedną najciekawszą zapowiedź lub najciekawszy materiał promujący, która otrzyma w nagrodę grę Concordia. Na Wasz prace czekamy pod adresem konkurs@gamesfanatic.pl do dnia 31 lipca 2016 r. do godziny 23.59.

 

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu „Concordia – konkurs z okazji rocznicy GFN” jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa  od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 31.07.2016 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega wykonaniu zadania wskazanego na stronie konkursu.
 10. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.
 11. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl.
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu  GamesFanatic.pl.
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 17. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl i news.gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.
 20. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu przepisów ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 r. (Dz.U. 2009 nr 201 poz. 1540 z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w w/w ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*