Home | Wiadomości | Konkursy | Konkurs z grą Pan tu nie stał: Demoludy

Konkurs z grą Pan tu nie stał: Demoludy

❍ Reading Time: 2 minutes

BOX PTNS Demoludy RGB.652412.1500x0Wraz z wydawnictwem Egmont zapraszamy do udziału w konkursie. Tym razem sprawdzamy Waszą znajomość historii oraz gier planszowych i prosimy Was o udzielenie możliwie najpełniejszych odpowiedzi na konkursowe pytania. Wygrać można oczywiście grę Pan tu nie stał: Demoludy. Czekamy na Wasze odpowiedzi do wtorku 7 kwietnia do godz. 23:59 – tak więc nawet Ci, którzy będą mieli świąteczny (i przedświąteczny) czas zajęty w 100% zdążą jeszcze zmierzyć się z tym zadaniem. Wśród osób, które prawidłowo odpowiedzą na poniższe pytania rozlosujemy aż 5 egzemplarzy tej gry.

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem „konkursu z grą Pan tu nie stał: Demoludy” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 23.03.2015 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 7.04.2015 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu poprzez formularz na stronie Konkursu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość zgłoszeń, jednak przy wyłanianiu zwycięzcy pod uwagę brane będzie jedynie ostatnie zgłoszenie.
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl
 12. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 13. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 3 dni od zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 14. Zwycięzcy zobowiązani są wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia wyników konkursu swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: kontakt@gamesfanatic.pl
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez Laureata.
 16. Nagrody wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

A oto pytania:

 1. Pan tu nie stał! Demoludy to gra autorstwa Reinera Knizi. Dokładniej mówiąc – jedna z wielu reimplementacji gry słynnego doktora. Może to być nawet swoistą miarą jej popularności… Proszę podać wszystkie wcześniejsze implementacje tej gry (wraz z rokiem pierwszego wydania). Uwaga: nie chodzi o wydania (większość implementacji miała kilka wydań) lecz implementacje (które – pomijając język – w jakiś sposób różnią się między sobą)
 2. Implementacja implementacji nierówna. Niektóre różnią się jedynie klimatem, inne – wydają się zupełnie innymi grami. Proszę podać różnice w mechanice pomiędzy różnymi implementacjami tej gry (w tym również Pan tu nie stał: Demoludy).
 3. Pytanie z gatunku „historia” – co określano mianem „Demoludy”? (i podpowiem, że nie chodzi tu o międzynarodowy festiwal teatralny ;)). Jakie państwa wchodziły w skład Demoludów?
 4. W grze jeździmy fiatem, polonezem tudzież syrenką do pięciu różnych państw w celach – co tu dużo mówić – handlowych. Jednak jedno z tych państw – użytych na potrzeby gry – nie wchodziło w skład tytułowych Demoludów (chociaż handel kwitł, trzeba to przyznać). Proszę podać, o jakie państwo chodzi.

Formularz do przesyłania odpowiedzi

Uwaga: używany formularz potwierdza przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wyświetlenie strony z podziękowaniami za udział w konkursie.

Sponsor konkursu:
egmont

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*