Home | Wiadomości | Konkursy | Arka Zwierzaków – konkurs

Arka Zwierzaków – konkurs

❍ Reading Time: 2 minutes

W dzisiejszy poniedziałek konkurs jest związany z grą Arką Zwierzaków, której jesteśmy patronem medialnym. Tym razem  nie trzeba zaglądać do instrukcji, ani szperać po internecie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania, ba nawet nie trzeba wymyślać żadnych tekstów… Tym razem wystarczy kartka i zatemperowane kredki.

Jak łatwo możecie się domyśleć dzisiejszy konkurs skierowany do młodszych graczy, którzy lubią rysować. Otóż Waszym zadaniem będzie przesłanie rysunku tytułowej arki, którą wybudował Noe. Uwaga nie musi to być kopia rysunku przedstawionego na okładce gry. Ma to być Wasz pomysł jak taka arka mogła wyglądać.

Razem z chłopakami z Fabryki Gier Historycznych wśród nadesłanych prac wybierzemy dwie, których autorzy zostaną obdarowani po jednym egzemplarzu gry.

Na Wasze prace czekamy do niedzieli 30  listopada 2014 godziny 23.59.   Należy je wysłać na adres contact@gamesfanatic.pl.

Ogłoszenie wyników planujemy 6 grudnia.

Sponsor konkursu:

FabrykaGierHistorycznych

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu „Arka Zwierzków” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 24.11.2014 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 30.11.2014 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na przesłaniu pracy na zadanie konkursowe. Z przesłanych prac przedstawiciel serwisu Games Fanatic oraz wydawnictwa FGH wybiorą zwycięzców.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

11. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi w danej odsłonie konkursu.

13. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: contact@gamesfanatic.pl

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

15. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

3 komentarze

  1. Czy jest jakiś limit wiekowy w związku ze sformułowaniem „młodsi”? ;)

  2. Proponuję następny konkurs na wyszukanie błędów w regulaminie ;)
    „…nagrody wymienione na stronie konkursu” na stronie ani słowa o nagrodach
    I znów powielony punkt o wysłaniu telefonu.

  3. No jak to nie ma ani słowa o nagrodach?

    „Razem z chłopakami z Fabryki Gier Historycznych wśród nadesłanych prac wybierzemy dwie, których autorzy zostaną obdarowani po jednym egzemplarzu gry.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*