Home | Wiadomości | Konkursy | Konkurs z grą Barcelona czy Werona?

Konkurs z grą Barcelona czy Werona?

❍ Reading Time: 2 minutes

barcelona czy weronaZapraszamy dzisiaj razem z wydawnictwem Granna do konkursu związanego z grą Barcelona czy Werona? Nie bójcie się, nie będziemy sprawdzać Waszej wiedzy geograficznej. Wystarczy zamiłowanie do częstochowskich rymów czy też innej formy słowa pisanego.

Wasze zadanie polega na przesłaniu maksymalnie dwóch zwrotek (8 linijek) wiersza w którym użyjecie różne nazwy miast Europy.

Na Wasze prace czekamy do niedzieli, 29  marca 2015 do godziny 23.59. W gronie redakcyjnym wybierzemy trzy najciekawsze  propozycje, które zostaną nagrodzone egzemplarzem gry.

Formularz do przesyłania prac

Uwaga: używany formularz potwierdza przesłanie pracy jedynie poprzez wyświetlenie strony z podziękowaniami za udział w konkursie.

0000450_barcelona-czy-werona

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

1. Organizatorem „Konkursu Barcelona czy Werona” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 16.03.2015 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 29.03.2015 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na przesłaniu pracy na zadanie konkursowe. Z przesłanych prac redaktorzy serwisu Games Fanatic wybiorą zwycięzcę.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

11. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po zakończeniu terminu przesyłania prac w konkursie.

13. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: contact@gamesfanatic.pl

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

15. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

Sponsor konkursu

granna-logo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*