Home | Wiadomości | Konkursy | Konkurs z grą Sawanna

Konkurs z grą Sawanna

❍ Reading Time: 2 minutes

Wydawnictwo Trefl wzmocnione kadrowo wypuściło ostatnio na rynek kilka gier skierowanych do młodszych graczy. Jedna z nich powstała w wyniku współpracy dwójki polskich autorów Janka Madejskiego i Łukasza Pogody. Z tej okazji mamy dla Was konkurs.

W ostatni piątek mogliście przeczytać recenzję tej gry. Mam nadzieję, że zachęceni przez Gineta tym bardziej skusicie się na poniższe wyzwanie. Konkurs tym razem zawiera trzy pytania:

  1. Które ze zwierząt występujących w grze biega najszybciej?
  2. Wymień trzy ssaki nie występujące w grze, a zamieszkujące sawannę?
  3. Proszę wymienić po 2 gry wydane dotychczas przez autorów gry Sawanna.

 

Na Wasze odpowiedzi czekamy do niedzieli, 26  kwietnia 2015 do godziny 23.59. Następnie spośród osób, które prawidłowo odpowiedzą na wszystkie pytanie zostaną wylosowane trzy osoby, które otrzymają po jednym egzemplarzu gry.

Formularz do przesyłania odpowiedzi

Uwaga: używany formularz potwierdza przesłanie pracy jedynie poprzez wyświetlenie strony z podziękowaniami za udział w konkursie.Elementy-gry-źródło-www.trefl_.com_

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

1. Organizatorem „Konkursu z grą Sawanna” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 20.04.2015 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 26.04.2015 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na przesłaniu pracy na zadanie konkursowe. Z przesłanych prac redaktorzy serwisu Games Fanatic wybiorą zwycięzcę.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

11. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie dwóch tygodni po zakończeniu terminu przesyłania prac w konkursie.

13. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: contact@gamesfanatic.pl

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

15. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

Sponsor konkursu

trefl

3 komentarze

  1. Poprawcie sobie nazwę konkursu w pkcie 1. regulaminu :)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*