Home | Wiadomości | Konkursy | Konkurs Activity

Konkurs Activity

Piatnik-Gra-planszowa-Activity-JuniorZapraszamy Was serdecznie do wzięcia udziału w błyskawicznym konkursie, który organizujemy wraz z wydawnictwem Piatnik. Do wygrania gra Activity Junior. Z odpowiedziami musicie się spieszyć bo czas na ich przesłanie macie tylko do jutra do godziny 24.00.

Konkurs polega na odgadnięciu co przedstawiają trzy poniższe rysunki.  Odpowiedzi prosimy przesyłać poprzez niniejszy formularz. Wśród przesłanych odpowiedzi zostanie wylosowany zwycięzca. Wyniki zostaną podane we wtorek, 24 grudnia, rano.

Pierwszy rysunek

Pierwszy rysunek

Drugi rysunek

Drugi rysunek

Trzeci rysunek

Trzeci rysunek

Szczegółowy regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Konkurs Activity” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 21.12.2013 r., od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 22.12.2013 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z Konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na wskazaniu poprzez formularz na stronie https://docs.google.com/forms/d/1Slay_2zOtTb2hQ_AaIjFBINsVhxS7-Kj46Y1FCyWq8E/viewform prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.

11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl

12. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie Konkursu.

13. Zwycięzca zostanie ogłoszony 24 grudnia 2013 roku na stronie serwisu GamesFanatic.pl.

14. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny na adres: contact@gamesfanatic.pl

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

16. Nagrody wysyła Organizator do 14 (czternastu) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*