Home | Wiadomości | Konkursy | Regulamin Konkursu First to Fight

Regulamin Konkursu First to Fight

Szczegółowy regulamin konkursu:

1. Organizatorem konkursu „Konkurs First to Fight” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 1.09.2014 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do04.09.2014 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na wskazaniu poprzez formularz na stronie  Konkursu prawidłowych odpowiedzi na pytania konkursowe. Udzielenie prawidłowych odpowiedzi na pytania w danym dniu skutkuje wzięciem udziału w losowaniu nagród.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.

11. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl

12. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.

13. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 24h po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.

14. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: contact@gamesfanatic.pl

15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

16. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*