Home | Wiadomości | Konkursy | Konkurs z Pulsarem 2849

Konkurs z Pulsarem 2849

❍ Reading Time: 2 minutes

Przekroczyliśmy magiczną liczbę 3000 polubień na Facebooku i z tej okazji mamy dla Was konkurs! Zajrzyjcie na naszego Facebooka i odpowiedzcie poprawnie na pytanie, a będziecie mieli szansę wygrać egzemplarz gry Pulsar 2849 ufundowanej przez wydawnictwo Rebel!

Czas: tydzień (do 30.09 do końca dnia)
Nagroda: egzemplarz gry Pulsar 2849
Odpowiedzi: prosimy umieszczać pod postem konkursowym na Facebooku
Wyniki: postaramy się ogłosić na początku przyszłego tygodnia.
Powodzenia!

Wyniki konkursu!

Poprawna odpowiedź: 29.03.2018 r. Najbliżej poprawnej odpowiedzi był: Arek Deroszewski. Ze zwycięzcą skontaktujemy się w wiadomości prywatnej na Facebooku.

 

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis GamesFanatic.pl.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie.
 3. Konkurs trwa od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 30 września 2018, do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl oraz w serwisie Facebook
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.
 8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 9. Konkurs polega na udzieleniu odpowiedzi korzystając z poczty elektronicznej.
 10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Z udziału w konkursie wyłączeni są redaktorzy serwisu GamesFanatic.pl oraz członkowie ich najbliższych rodzin.
 11. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U.2016 poz. 471 j.t. z późn. zm.).
 12. Odpowiedzi będą sprawdzane przez redakcję serwisu GamesFanatic.pl, wygra osoba która jako pierwsza udzieli poprawnej odpowiedzi.
 13. Laureatów nagrody wybierze redakcja serwisu GamesFanatic.pl
 14. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.
 15. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu 14 dni po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi.
 16. Laureat zobowiązany jest do przesłania danych do wysyłki na adres kontakt@gamesfanatic.pl w ciągu 21 dni od momentu ogłoszenia wyników. Niedopełnienie tego warunku zostanie potraktowane przez Organizatora jako rezygnacja z nagrody.
 17. Nagrodę wysyła Organizator do 10 (dziesięciu) dni roboczych od momentu przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.
 18. Organizator ma prawo publikacji na stronie gamesfanatic.pl zwycięskiej pracy podając imię i nazwisko lub pseudonim autora.
 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu korespondencyjnego.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*