Home | Wiadomości | Konkursy | Światowy konflikt – konkurs

Światowy konflikt – konkurs

❍ Reading Time: 2 minutes

Zapraszamy Was do kolejnego twórczego konkursu tym razem związanego z grą Światowy Konflikt. Jest to polska edycja znanej gry Coup wydanej u nas przez FoxGames. Do wygrania 4 egzemplarze gry.

Gra ze względu na swoją prostą mechanikę a także nie wielką liczbą  komponentów jest przedmiotem wielu przeróbek przez użytkowników BGG, gdzie temat zmieniany jest w zależności od upodobań graczy.   Postanowiliśmy zatem sprawdzić jakie Wy macie pomysły na zmianę tematyki tej gry.  Waszym zadaniem będzie przesłanie swojej propozycji za pomocą poniższego formularza. Jest tam miejsce na wpisanie tytułu, krótkiego opisu wprowadzający w grę oraz nazwy 3 akcji i 6 rodzajów kart. Zarówno przy nazwach akcji i rodzajów kart, można (ale nie trzeba) dodać 1 zdanie rozwijające daną nazwę (oczywiście z duchem tematyki gry). Podaliśmy w formularze opis poszczególnych akcji i kart, ale zachęcamy do głębszego przestudiowania instrukcji gry, by dobrze zrozumieć panujące zależności między akcjami i kartami.

Czterech autorów, których prace najbardziej spodobają się nam oraz wydawcy gry czyli Jarkowi Basałydze z FoxGames, zostanie obdarowanych egzemplarzem gry.

Na Wasze odpowiedzi czekamy do niedzieli 12  października 2014 godziny 23.59.  Ogłoszenie wyników nastąpi w ciągu kilku następnych dni.

Formularz do przesyłania opisów

Uwaga: używany formularz potwierdza przesłanie odpowiedzi jedynie poprzez wyświetlenie strony z podziękowaniami za udział w konkursie.

ZAJAWAKA KONFLIKT A4

 

Szczegółowy regulamin konkursu

Szczegółowy regulamin konkursu

1. Organizatorem konkursu „Światowy Konflikt” (dalej „Konkurs”) jest serwis GamesFanatic.pl.

2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).

3. Konkurs trwa od 06.10.2014 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 12.10.2014 r., do godziny 23:59.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie serwisu www.gamesfanatic.pl

5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

7. Jakiekolwiek złamanie punktu regulaminu dyskwalifikuje pracę z konkursu.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Konkurs polega na przesłaniu odpowiedzi na zadanie konkursowe. Z nadesłanych prac zwycięzcy zostaną wybrani przez przedstawiciela GamesFanatic.pl oraz wydwnictwa FoxGames.

10. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie. Każdy uczestnik może przesłać tylko jedno zgłoszenie.

11. W Konkursie można wygrać nagrody wymienione na stronie konkursu.

12. Zwycięzcy konkursu zostaną ogłoszeni w ciągu maksymalnie tygodnia po zakończeniu terminu przesyłania odpowiedzi w danej odsłonie konkursu.

13. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać w ciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od ogłoszenia listy Laureatów, swój adres korespondencyjny oraz telefon komórkowy na adres: contact@gamesfanatic.pl

14. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.

15. Nagrody wysyła Organizator do 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od przesłania przez Laureata swoich danych korespondencyjnych.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*