Home | Felietony | Matematyka w grach – Dobble i Znaj Znak

Matematyka w grach – Dobble i Znaj Znak
Ten tekst przeczytasz w 5 minut

Metody matematyczne mogą być wykorzystywane nie tylko do analizowania przebiegu rozgrywki, ale także do stworzenia odpowiedniego zestawu rekwizytów.  Czasami jednak są z tym pewne problemy, bo zagadnienia kombinatoryczne mają tendencje do niesamowicie szybkiego wzrostu.

Jakie to może wywołać efekty, pokazuje wypowiedź, która pojawiła się w kwietniu 2012 na forum grupy Monsoon, podczas prac nad grą Znaj znak:

„Niestety algorytm „brute force” w tym przypadku zupełnie odpada, oszacowałem czas generowania wszystkich kart w ten sposób i wyszła liczba rzędu 10^9 lat.”

Zapewne nie każdy zna grę Znaj znak, ale chyba prawie każdy zna Dobble. Karty do obu tych gier spełniają takie same warunki:

 • na każdej karcie jest n różnych symboli
 • każdy symbol występuje na co najmniej dwóch kartach
 • każda para kart ma dokładnie jeden wspólny symbol

Zobaczmy więc, w jaki sposób powstają karty do tych gier i skąd się wziął tak ogromny czas ich tworzenia. Oczywiście nie chodzi mi o fizyczne powstawanie kart w drukarni, tylko o algorytm tworzenia ich matematycznej struktury.

Zacznijmy od najprostszego, wręcz trywialnego przypadku n=2. Oznaczając symbole na kartach kolejnymi literami alfabetu, możemy przedstawić jedyny możliwy układ w postaci: AB, AC i BC. Wszystkie trzy warunki są jak widać spełnione. Łatwo zauważyć, że nie można dodać ani kolejnego czwartego symbolu, ani kolejnej karty.

Rozpatrzmy teraz przypadek n=3, czyli trzy symbole na karcie. Pierwsza karta będzie miała np. postać ABC, a druga ADE. Jeżeli na trzeciej karcie ma być symbol B, to nie może być na niej ani A, ani C i może być tylko jeden symbol z pary DE. Żeby na tej karcie były także trzy symbole, musimy wprowadzić szósty symbol F. Trzecia karta będzie miała zatem postać BDF, a czwarta CEF. Otrzymaliśmy w rezultacie następujący układ czterech kart z sześcioma symbolami: ABC, ADE, BDF i CEF. Dużo ładniej wygląda to na obrazku, pochodzącym z artykułu „Dobble et la  géométrie finie”, którego autorem jest francuski matematyk Maksym Bourrigan.

Cztery karty

Cztery karty

Zamiast liter, występują tu kolorowe symbole, a każdej karcie odpowiada kółko z trzema symbolami. Kolorowymi paskami połączone zostały karty, zawierające symbole w kolorze pasków.

Dla n=3, czyli trzech symboli na karcie, mamy 6 różnych symboli i 4 karty. Dla dowolnego n wzór na liczbę różnych symboli będzie miał postać n(n+1)/2, a liczba kart będzie opisana wzorem k=n+1. Dla 4 symboli na karcie będzie zatem 10 różnych symboli i 5 kart, dla 5 symboli – 15 różnych symboli i 6 kart, a dla n=8 (tak, jak w grze Dobble) – 36 symboli i 9 kart. Talia kart do gry Dobble złożona z 9 kart? Trochę mało. Przecież powinno być ich ponad 50. Skąd ta różnica? Wszystko przez to, że drugi postulat (każdy symbol występuje na co najmniej dwóch kartach) został zrealizowany w granicznej postaci tzn. każdy symbol wystąpił na dokładnie dwóch kartach.

Przyjrzyjmy się dokładnie obrazkowi powyżej. Można zauważyć, że na żadnej karcie nie występuje jednocześnie niebieski i zielony symbol, czarny symbol nie występuje razem z żółtym, a czerwony z białym. Podobna sytuacja jest w zapisie literowym – na żadnej karcie nie ma jednocześnie A i F, B i E ani C i D. Dołączając siódmy symbol G, możemy utworzyć trzy nowe karty: AFG, BEG i CDG. Wraz z czterema poprzednimi tworzą one idealnie symetryczny układ, w którym każda para symboli występuje na jakiejś karcie. Graficznie (za tym samym źródłem co poprzednio) można to przedstawić tak:

 

Siedem kart

Siedem kart

 

Jak widać, mamy teraz 7 kart i 7 różnych symboli (doszedł fioletowy znak ∞), a każdy symbol występuje na trzech kartach, połączonych kolorowym paskiem. Jako ciekawostkę dodam, że matematycy nazywają taki obiekt płaszczyzną Fano.

Po dodaniu warunku „każda para symboli występuje raz na jakiejś karcie”, który jak można zaobserwować, został zrealizowany na drugim rysunku, wzór na liczbę różnych symboli oraz na liczbę kart (bo te dwie wielkości są teraz równe) ma postać k=n^2-n+1. Dla n=8 daje to 57 różnych symboli i 57 kart. W talii Dobble kart jest 55, więc jak ktoś ma ochotę, może sprawdzić, jakich dwóch zestawów symboli brakuje.

Wciąż jednak nie widać jakichś przerażająco wielkich liczb, a zależność kwadratowa we wzorze na liczbę kart, to wręcz marzenie twórców algorytmów. Niestety, tak dobrze to wygląda tylko dlatego, że z góry założyliśmy, jak mają wyglądać karty. Dla małej liczby symboli na kartach (w naszym przypadku trzech) da się to zrobić bez trudu „ręcznie”. Ale przy większej liczbie już to takie proste nie jest.

Pozostańmy jeszcze przez chwilę przy trzech symbolach na kartach. Wiemy już, że wszystkich symboli jest wtedy 7. Ile różnych kart można stworzyć z tych siedmiu symboli, jeżeli na każdej karcie mają być trzy różne? Jest to kombinacja bez powtórzeń trzech elementów ze zbioru siedmiu i takich kombinacji może być 35, czyli mamy 35 różnych kart. Wiemy, że kart ma być w zestawie 7. Na ile sposobów można z talii 35 kart wybrać 7? Okazuje się, że jest to 6.724.520 czyli już liczba całkiem spora. A tylko 30 sposobów prowadzi do właściwego rozwiązania, czyli takiego, w którym każda para kart ma dokładnie jeden wspólny symbol.

Jak to wygląda dla kolejnych liczb symboli na kartach, aż do 8, czyli tylu, ile jest w grze Dobble, pokazuje poniższa tabelka:

 

Liczba symboli na karcie Liczba różnych symboli Liczba możliwych kart Liczba sposobów wyboru kart
2 3 3 1
3 7 35 6.724.520
4 13 715 1,8 x 10^27
5 21 20.349 6 x 10^70
6 31 736.281 9 x 10^147
7 43 32.224.114 1 x 10^270
8 57 1.652.411.475 7 x 10^448

 

Uwaga: Nie wiem, czy da się skonstruować układ 43 kart z 7 różnymi symbolami na każdej. Dla innych liczb symboli z tabelki jest to na pewno możliwe. Ogólnie da się to zrobić dla każdej takiej liczby n, dla której n-1 jest liczbą pierwszą i dla niektórych innych, np. dla 5.

A jak to wygląda dla gry Znaj Znak, w której na każdej karcie jest 12 symboli? Okazuje się, że musimy wtedy użyć 133 różnych symboli. Z tych 133 symboli można utworzyć przeszło 3,8×10^16 różnych kart (dokładnie 38.359.579.905.883.600). Liczby sposobów, na jakie spośród tych kart można wybrać 133 nie będę dokładnie podawał, bo liczy ona blisko 2000 cyfr. Nic więc dziwnego, że próba rozwiązania tego zagadnienia metodą „brute force” musiałaby trwać nie tyle latami, co wręcz milionami lat.

Na szczęście istnieje algorytm, który pozwala zautomatyzować proces tworzenia kart, działający dla każdej liczby symboli na karcie, która jest większa o 1 od liczby pierwszej.  Zarówno Dobble (8 symboli), jak i Znaj znak (12 symboli) warunek ten spełniają, a algorytm jest na tyle szybki, że stworzenie zestawu kart do gry Znaj znak trwało poniżej jednej sekundy.

13 komentarzy

 1. WRS

  Pysznie się to czyta! :)

 2. Avatar

  Dla nie znających francuskiego rzekomo w podobnym tonie pisze ten profesor matematyki:
  http://www.deltami.edu.pl/temat/matematyka/gry_zagadki_paradoksy/2014/03/30/Naprawde_ciekawa_gra/
  Piszę ,,rzekomo”, bo nie wgryzałem się w pierwszy ani drugi artykuł.

  • MichalStajszczak

   Zarówno linkowany przeze mnie francuski artykuł, jak i podlinkowany przez bodziosława artykuł polskiego profesora pokazują, że strukturę gry Dobble można opisać, posługując się pojęciami geometrii rzutowej i dzięki temu wykorzystać do analizy gry wyniki prac z tego działu matematyki. Ja w swoim tekście nie chciałem pisać o klasach abstrakcji, ciałach skończonych i działaniach modulo nie tylko dlatego, że dla sporej części osób z naszego forum byłoby to kompletnie nieprzystępne, ale przede wszystkim dlatego, że cel mojego artykułu był całkiem inny.

 3. MichalStajszczak

  Drobne sprostowanie do jednej informacji z mojego tekstu: zamiast „nie wiadomo, czy się da stworzyć talię 43 kart z 7 symbolami” powinienem napisać „udowodniono, że sie nie da”

  • Avatar

   Na jakimś forum znalazłem ten algorytm + wyliczenie dla 7 liczb i 43 kart. Jest błędne?

   1,2,3,4,5,6,7,
   1,8,9,10,11,12,13,
   1,8,9,10,11,12,13,
   1,14,15,16,17,18,19,
   1,14,15,16,17,18,19,
   1,20,21,22,23,24,25,
   1,20,21,22,23,24,25,
   1,26,27,28,29,30,31,
   1,26,27,28,29,30,31,
   1,32,33,34,35,36,37,
   1,32,33,34,35,36,37,
   1,38,39,40,41,42,43,
   1,38,39,40,41,42,43,
   2,8,14,20,26,32,38,
   2,8,14,20,26,32,38,
   2,9,15,21,27,33,39,
   2,9,15,21,27,33,39,
   2,10,16,22,28,34,40,
   2,10,16,22,28,34,40,
   2,11,17,23,29,35,41,
   2,11,17,23,29,35,41,
   2,12,18,24,30,36,42,
   2,12,18,24,30,36,42,
   2,13,19,25,31,37,43,
   2,13,19,25,31,37,43,
   3,8,15,22,29,36,43,
   3,8,15,22,29,36,43,
   3,9,16,23,30,37,38,
   3,9,16,23,30,37,38,
   3,10,17,24,31,32,39,
   3,10,17,24,31,32,39,
   3,11,18,25,26,33,40,
   3,11,18,25,26,33,40,
   3,12,19,20,27,34,41,
   3,12,19,20,27,34,41,
   3,13,14,21,28,35,42,
   3,13,14,21,28,35,42,
   4,8,16,24,26,34,42,
   4,8,16,24,26,34,42,
   4,9,17,25,27,35,43,
   4,9,17,25,27,35,43,
   4,10,18,20,28,36,38,
   4,10,18,20,28,36,38,
   4,11,19,21,29,37,39,
   4,11,19,21,29,37,39,
   4,12,14,22,30,32,40,
   4,12,14,22,30,32,40,
   4,13,15,23,31,33,41,
   4,13,15,23,31,33,41,
   5,8,17,20,29,32,41,
   5,8,17,20,29,32,41,
   5,9,18,21,30,33,42,
   5,9,18,21,30,33,42,
   5,10,19,22,31,34,43,
   5,10,19,22,31,34,43,
   5,11,14,23,26,35,38,
   5,11,14,23,26,35,38,
   5,12,15,24,27,36,39,
   5,12,15,24,27,36,39,
   5,13,16,25,28,37,40,
   5,13,16,25,28,37,40,
   6,8,18,22,26,36,40,
   6,8,18,22,26,36,40,
   6,9,19,23,27,37,41,
   6,9,19,23,27,37,41,
   6,10,14,24,28,32,42,
   6,10,14,24,28,32,42,
   6,11,15,25,29,33,43,
   6,11,15,25,29,33,43,
   6,12,16,20,30,34,38,
   6,12,16,20,30,34,38,
   6,13,17,21,31,35,39,
   6,13,17,21,31,35,39,
   7,8,19,24,29,34,39,
   7,8,19,24,29,34,39,
   7,9,14,25,30,35,40,
   7,9,14,25,30,35,40,
   7,10,15,20,31,36,41,
   7,10,15,20,31,36,41,
   7,11,16,21,26,37,42,
   7,11,16,21,26,37,42,
   7,12,17,22,27,32,43,
   7,12,17,22,27,32,43,
   7,13,18,23,28,33,38

   • Avatar

    1 1 2 3 4 5 6 7
    2 1 8 9 10 11 12 13
    3 1 14 15 16 17 18 19
    4 1 20 21 22 23 24 25
    5 1 26 27 28 29 30 31
    6 1 32 33 34 35 36 37
    7 1 38 39 40 41 42 43
    8 2 8 14 20 26 32 38
    9 2 9 15 21 27 33 39
    10 2 10 16 22 28 34 40
    11 2 11 17 23 29 35 41
    12 2 12 18 24 30 36 42
    13 2 13 19 25 31 37 43
    14 3 8 15 22 29 36 43
    15 3 9 16 23 30 37 38
    16 3 10 17 24 31 32 39
    17 3 11 18 25 26 33 40
    18 3 12 19 20 27 34 41
    19 3 13 14 21 28 35 42
    20 4 8 16 24 26 34 42
    21 4 9 17 25 27 35 43
    22 4 10 18 20 28 36 38
    23 4 11 19 21 29 37 39
    24 4 12 14 22 30 32 40
    25 4 13 15 23 31 33 41
    26 5 8 17 20 29 32 41
    27 5 9 18 21 30 33 42
    28 5 10 19 22 31 34 43
    29 5 11 14 23 26 35 38
    30 5 12 15 24 27 36 39
    31 5 13 16 25 28 37 40
    32 6 8 18 22 26 36 40
    33 6 9 19 23 27 37 41
    34 6 10 14 24 28 32 42
    35 6 11 15 25 29 33 43
    36 6 12 16 20 30 34 38
    37 6 13 17 21 31 35 39
    38 7 8 19 24 29 34 39
    39 7 9 14 25 30 35 40
    40 7 10 15 20 31 36 41
    41 7 11 16 21 26 37 42
    42 7 12 17 22 27 32 43
    43 7 13 18 23 28 33 38

    • Michał Stajszczak
     Michał Stajszczak

     Niestety, „zacytowany” układ kart nie spełnia podstawowego warunku: każda para kart musi mieć dokładnie jeden wspólny symbol. A np. karty o numerach 30 i 43 żadnego wspólnego symbolu nie mają, a karty 31 i 43 maja dwa wspólne symbole (13 i 28)

 4. Avatar

  Witam, bardzo ciekawy artykuł :) Długo go szukałem ale w końcu znalazłem!

  A czy gdzieś można zdobyć ten algorytm? Czy raczej program w którym ten algorytm zadziała? Czy to jest darmowe czy raczej trzeba bulić za taką zabawę? :)

  Jestem ciekaw bo miałem pomysł stworzyć coś swojego właśnie z 7 symbolami i ugrzązłem już przy trzecim symbolu:) Bo ja głupi myślałem, że da się to ręcznie jakoś wykombinować :D

  Pozdrawiam i czekam na odpowiedź ;)

  • MichalStajszczak
   MichalStajszczak

   Oczywiście program można kupić :) Ale można też znaleźć najistotniejszy jego fragment (w języku Visual Basic) schowany w spoilerze we wpisie z Cz kwi 12, 2012 8:48 pm w wątku „Regularne spotkania testowe – Monsoon Group”

 5. Avatar

  Macie może link do tego a algorytmu?

 6. Avatar

  Proszę – tu git z pythonem github.com/WRadigan/pySpot-It a tu są linki do podbrania pdf z algorytmem radiganengineering.com/2013/01/spot-it-howd-they-do-that/

 7. Avatar

  I tu jeszcze krok po kroku jak zrobić sobie własną grę – lilioweprojekty.pl/zabawki/zrobmy-sobie-dobble/

 8. Avatar

  Wszystkie pary w dollbe się zgadzają -,-

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings