Scrabble Matematyka w grach. Felieton
Ten tekst przeczytasz w 11 minut

Na pierwszy rzut oka Scrabble to gra humanistyczna, w której decydującą rolę odgrywa zasób słownictwa, a matematyka sprowadza się do prostych działań – sumowania punktów za litery i ewentualnie mnożenia, gdy układany wyraz przechodzi przez pole premii literowej lub słownej. W tym tekście postaram się wykazać, że do dokładniejszej analizy gry matematyka jest przydatna, a nawet niezbędna.

Podstawowym zagadnieniem „matematycznym” jest ustalenie, ile powinno być płytek z daną literą i jaka powinna być wartość punktowa tej litery. Wiadomo, że niektóre litery występują w polskim słownictwie częściej, a inne rzadziej. Tych częściej występujących powinno być w zestawie więcej, bo występują w większej liczbie wyrazów i są przez to bardziej potrzebne. Ale z drugiej strony łatwiej takich liter można użyć, więc powinny być niżej punktowane. Oczywiście łatwo zauważyć, że litera A występuje w języku polskim częściej niż Ź ale porównanie, czy więcej jest wyrazów z literą B czy D już takie łatwe nie jest. A sama hierarchia częstości występowania nie wystarczy, bo trzeba jeszcze dobrać odpowiednie proporcje.

Gdy w 1979 roku Marek Penszko opublikował w Kalendarzu Szaradzisty przepisy wzorowanej na Scrabble „Gry w krzyżówkę”, przy doborze liczb poszczególnych liter i punktów za każdą literę wykorzystał dane, zawarte w artykule Barbary Kowalskiej „Częstość występowania liter w języku polskim”, opublikowanym w 1967 roku w branżowym piśmie poligrafów „Litera”. Tym samym źródłem posłużył się Jacek Ciesielski, przedstawiając najpierw w tygodniku „Razem” (1986) zasady gry wraz z planszą i zestawem żetonów do samodzielnego wycięcia, a następnie przygotowując pierwsze polskie wydanie Scrabble w 1993 roku.

Autorka artykułu w „Literze” zebrała dostępne w owym czasie statystyki występowania liter i po prostu wyciągnęła z nich średnią arytmetyczną. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że uśrednienie wyników z siedmiu różnych źródeł powinno przybliżać do „prawdy obiektywnej” ale w tym przypadku można mieć co do tego wątpliwości. Przede wszystkim dlatego, że zbiory tekstowe, na podstawie których obliczano frekwencje liter, były różnej wielkości (od 10 tysięcy do 200 tysięcy znaków) i w różny sposób powstawały. Trzy z nich były opracowaniami Polskiego Komitetu Normalizacji i zostały przygotowane podczas prac nad polską wersją klawiatury do maszyn do pisania, jeden powstał na potrzeby artykułu naukowego, a dwa były dziełem tłumaczy, którzy musieli zastąpić dane z oryginalnych książek, odnoszące się do frekwencji liter w języku rosyjskim. Ale było jedno źródło bardzo dziwne, bo oparte na częstości występowania nie liter, tylko głosek. Dane z tego źródła znacznie odbiegały od pozostałych, bo głoski rejestrowane „ze słuchu” zaniżyły częstość występowania jednych liter, a zawyżyły innych (m.in. dlatego, że np. w słowie „pączek” nie została zarejestrowana litera „ą”, a zamiast niej litery „o” i „n”). Pamiętać trzeba też o tym, że wszystkie opracowania źródłowe powstały w latach 1951-61, a więc z pewnością były obarczone błędami, wynikającymi z „ręcznego” liczenia liter.

Warto zauważyć, że aktualna wersja gry Scrabble różni się od pierwszego wydania w kilku szczegółach: liter A jest 9 a nie 8, litera F jest na jednej płytce, a nie na dwóch i ma wartość 5, a nie 4, natomiast litera Ź zdrożała z 7 do 9 punktów. Dlaczego litera F została początkowo uznana za częściej występującą niż np. Ą, choć nawet średnia z artykułu w „Literze” na to nie wskazuje, tego nie wiadomo. Być może zdecydowało to, że po jednej płytce dostały tylko typowo polskie litery (z wyjątkiem Ł), a może to dlatego, że w jednym źródle (akurat tym „fonetycznym”) udział litery F wyniósł aż 1,5% ?

Poniżej przedstawiam Tabelę 1, w której zestawiłem częstotliwość występowania liter (od najpopularniejszych do najrzadszych) na podstawie różnych źródeł. Przy porównywaniu wyników trzeba pamiętać, że w odróżnieniu od pozostałych statystyk, słownik scrabblisty nie uwzględnia wyrazów jednoliterowych (a, i, o, u, w, z) oraz dłuższych niż piętnastoliterowe.

li-
tera
pły-
tek
udział pkt OSPS IPI Litera Krypto Pętla GG ZM
A

9

9,18%

1

9,50%

8,91%

8,49%

9,02%

8,70%

10,46%

8,87%

I

8

8,16%

1

9,40%

8,21%

8,26%

8,09%

8,98%

8,27%

7,99%

E

7

7,14%

1

7,57%

7,66%

7,44%

7,51%

7,75%

9,91%

7,27%

O

6

6,12%

1

7,47%

7,75%

7,70%

7,90%

6,82%

8,09%

7,58%

N

5

5,10%

1

6,94%

5,52%

5,46%

5,81%

4,59%

5,15%

5,57%

Z

5

5,10%

1

4,34%

5,64%

5,80%

5,17%

6,34%

6,11%

6,06%

W

4

4,08%

1

4,12%

4,65%

4,50%

4,78%

3,79%

3,39%

5,04%

R

4

4,08%

1

3,78%

4,69%

4,51%

5,06%

3,72%

3,53%

4,49%

S

4

4,08%

1

3,03%

4,32%

4,52%

4,46%

4,07%

4,57%

4,26%

Y

4

4,08%

2

5,27%

3,76%

3,78%

3,70%

3,82%

3,25%

4,35%

C

3

3,06%

2

4,13%

3,96%

3,81%

3,96%

3,79%

3,93%

3,94%

M

3

3,06%

2

4,11%

2,80%

2,57%

2,73%

3,41%

3,73%

2,59%

K

3

3,06%

2

2,98%

3,51%

3,02%

3,54%

3,50%

3,42%

3,74%

P

3

3,06%

2

2,78%

3,13%

2,93%

2,92%

3,19%

2,66%

3,02%

L

3

3,06%

2

2,34%

2,10%

2,04%

2,36%

1,85%

2,53%

1,91%

T

3

3,06%

2

2,24%

3,98%

3,54%

3,94%

3,72%

4,53%

3,62%

D

3

3,06%

2

2,21%

3,25%

3,36%

3,23%

3,44%

3,12%

3,55%

U

2

2,04%

3

2,78%

2,50%

1,87%

2,59%

2,22%

2,03%

2,81%

Ł

2

2,04%

3

2,70%

1,82%

1,90%

1,82%

3,55%

1,19%

2,23%

B

2

2,04%

3

2,32%

1,47%

1,26%

1,39%

1,77%

1,98%

1,17%

J

2

2,04%

3

1,92%

2,28%

2,32%

2,26%

2,12%

2,89%

1,96%

G

2

2,04%

3

1,36%

1,42%

1,38%

1,54%

1,34%

1,11%

1,36%

H

2

2,04%

3

1,14%

1,08%

1,19%

1,25%

0,93%

1,12%

1,01%

Ą

1

1,02%

5

1,43%

0,99%

0,84%

0,95%

1,24%

0,33%

1,13%

Ś

1

1,02%

5

1,31%

0,66%

0,76%

0,58%

0,93%

0,47%

0,65%

Ę

1

1,02%

5

0,80%

1,11%

1,15%

0,98%

1,81%

0,71%

1,22%

Ż

1

1,02%

5

0,78%

0,83%

0,69%

0,66%

0,96%

0,53%

0,77%

F

1

1,02%

5

0,35%

0,30%

0,37%

0,41%

0,19%

0,22%

0,28%

Ó

1

1,02%

5

0,35%

0,85%

1,22%

0,89%

0,72%

0,34%

0,93%

Ć

1

1,02%

6

0,19%

0,40%

0,47%

0,26%

0,51%

0,31%

0,29%

Ń

1

1,02%

7

0,25%

0,20%

0,19%

0,21%

0,15%

0,06%

0,22%

Ź

1

1,02%

9

0,09%

0,06%

0,10%

0,07%

0,07%

0,04%

0,12%

polskie

10,20%

7,90%

6,92%

7,32%

6,42%

9,94%

4,00%

7,56%

samo-
głoski

39,80%

44,59%

41,74%

40,75%

41,63%

42,05%

43,40%

42,16%

W kolejnych kolumnach tabeli podane są: litera, liczba płytek z tą literą w zestawie Scrabble, udział procentowy w zestawie, punktacja tej litery, a następnie frekwencja liter na podstawie różnych źródeł:

– OSPS – Oficjalny Słownik Polskiego Scrabblisty

– NKJP – Narodowy Korpus Języka Polskiego, opracowany przez IPI PAN

– Litera – artykuł Barbary Kowalskiej w czasopiśmie „Litera” [1]

– Krypto – strona http://practicalcryptography.com/cryptanalysis/letter-frequencies-various-languages/

– Pętla – opowiadanie Marka Hłaski „Pętla” [2]

– GG – zbiór zapisów rozmów z komunikatora Gadu-Gadu [2]

– ZM – artykuł L. Zubrzyckiej z czasopisma Zastosowania Matematyki [3]

Dwa dolne wiersze zawierają procentowy udział „polskich liter” (ą, ć, ę, ł, ń, ó, ś, ź, ż) oraz samogłosek.

Garść informacji na temat źródeł (poza przedstawionym wcześniej artykułem z „Litery”). Wykorzystałem pierwsze wydanie OSPS, zawierające ok. półtora miliona wyrazów, co daje ok. 15 milionów liter.

Narodowy Korpus Języka Polskiego to zrównoważony językowo i tematycznie zbiór polskich tekstów. Lista źródeł korpusu zawiera nie tylko klasykę literatury polskiej, ale też prasę codzienną i specjalistyczną, nagrania rozmów, teksty ulotne i internetowe. Warto dodać, że wyniki z tej kolumny nie sumują się do 100%, ponieważ w statystyce uwzględnione są także litery, nie występujące w języku polskim, a pojawiające się w nazwach własnych, m.in. Q, V oraz X.

Strona „PracticalCryptography” podaje statystyki występowania poszczególnych liter, a także częstotliwość występowania najpopularniejszych zestawów dwuliterowych, trzyliterowych i czteroliterowych w różnych językach. Statystyka dla języka polskiego została opracowana na podstawie złożonego z 90 milionów znaków korpusu języka polskiego z zasobów uniwersytetu w Lipsku.

Statystyki dla opowiadania „Pętla” i zapisu rozmów na Gadu-Gadu (po około 80 tysięcy liter) pochodzą z artykułu Marka Osiewicza i Krzysztofa Skibskiego z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autorzy porównali frekwencję liter w dwóch tekstach z XVI wieku z napisanym współczesnym językiem (no może prawie współczesnym, bo z roku 1956) opowiadaniem Marka Hłaski i zapisem rozmów na Gadu Gadu (artykuł został napisany w roku 2012, kiedy ten komunikator był dość powszechnie używany). Oczywiście tych starych tekstów nie brałem pod uwagę. Nie tylko dlatego, że gra Scrabble powstała znacznie później ale przede wszystkim z powodu występowania w nich innego zestawu liter niż we współczesnej polszczyźnie.

Praca Zubrzyckiej miała na celu przygotowanie założeń do reformy systemu stenografii. Chodziło o to, żeby najczęściej występującym literom odpowiadały najszybsze do napisania znaki stenograficzne. Autorka analizowała 4 teksty: polityczno-gospodarczy, naukowo-historyczny, handlowy i literacki. Każdy z nich liczył po około 6 tysięcy liter. Okazało się, że rozkład liter, szczególnie tych rzadziej występujących, był w nich bardzo różny (np. w pierwszym tekście litera Ń wystąpiła tylko raz, a Ź 14 razy, zaś w ostatnim Ń było 15, a Ź 3. Dlatego wykorzystałem średnią dla tych czterech tekstów, opartą na zbiorze 24 tysięcy liter.

W polskiej wersji Scrabble 7 płytek z woreczka można wyciągnąć na 11.268.199 różnych sposobów. Specjalnie wytłuściłem słowo różnych, bo oczywiście wzór na kombinacje, określający liczbę możliwych wyborów 7 elementów ze 100, daje wartość dużo wyższą – ponad 1,6 x 1010. Ale, jak napisałem wcześniej, tylko niektóre litery w zestawie Scrabble nie powtarzają się, a np. litera A występuje aż w 9 egzemplarzach. Jak można otrzymać liczbę różnych rozwiązań? Otóż każdej literze, która występuje w zestawie tylko raz, przypisujemy wielomian 1+x, tym, co występują po dwa razy wielomian 1+x+x2 itd., a następnie wszystkie te wielomiany przez siebie mnożymy (nie polecam robienia tego ręcznie na kartce) czyli wykonujemy działanie:

(1+x)9 (1+x+x2)7 (1+x+x2+x3)7 (1+x+x2+x3+x4)4 (1+x+x2+x3+x4+x5)2 (1+x+x2+x3+x4+x5+x6)(1+x+x2+x3+x4+x5+x6+x7) (1+x+ x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8) (1+x+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8+x9)

W rezultacie dostajemy długi wielomian stopnia 100, w którym interesuje nas tylko jedna liczba – współczynnik stojący przy wyrazie x7 (7 – bo tyle płytek losujemy) i to jest właśnie podana wcześniej wartość: 11.268.199. Oczywiście dla każdej wersji językowej ta wartość może być inna, bo liczby liter w poszczególnych alfabetach są różne, a w dodatku poszczególne wydania mogą się różnić łączną liczbą płytek.

Intersujący może być procentowy udział różnych struktur w wylosowanym układzie płytek, np. jak często się zdarza, że na każdej z wylosowanych płytek będzie inna litera. W Tabeli 2 przedstawiam takie zestawienie dla kilku wersji językowych – polskiej, angielskiej, czeskiej i łacińskiej. Dlaczego akurat te wybrałem te języki? Otóż zestaw dla każdego z nich składa się ze 100 płytek, więc łatwiej można dokonać porównań, a zestaw czeski i łaciński mają odpowiednio najwięcej i najmniej różnych liter.

Rozkład liter Polski Angielski Czeski Łaciński Polski Angielski Czeski Łaciński

7

3

4

0

7

0,0000%

0,0001%

0,0000%

0,0010%

61

128

182

39

140

0,0011%

0,0057%

0,0001%

0,0193%

52

138

147

112

144

0,0012%

0,0046%

0,0003%

0,0198%

511

2976

2275

2964

1520

0,0264%

0,0711%

0,0073%

0,2091%

43

160

121

136

143

0,0014%

0,0038%

0,0003%

0,0197%

421

7130

5775

8512

3762

0,0633%

0,1805%

0,0208%

0,5174%

4111

49600

28600

73112

12540

0,4402%

0,8938%

0,1791%

1,7248%

331

4216

1650

5814

1729

0,0374%

0,0516%

0,0142%

0,2378%

322

4301

2520

6804

2142

0,0382%

0,0788%

0,0167%

0,2946%

3211

181815

75600

354312

43092

1,6135%

2,3627%

0,8677%

5,9270%

31111

611320

179400

1480518

67830

5,4252%

5,6067%

3,6258%

9,3295%

2221

60720

36960

135198

17442

0,5389%

1,1551%

0,3311%

2,3990%

22111

1240620

531300

3425016

165699

11,0099%

16,6046%

8,3879%

22,7907%

211111

4833024

1447160

16696953

294576

42,8908%

45,2277%

40,8908%

40,5168%

1111111

4272048

888030

18643560

116280

37,9124%

27,7533%

45,6580%

15,9935%

11268199

3199724

40833050

727046

100,0000%

100,0000%

100,0000%

100,0000%

Tabela 2

W lewej kolumnie tabeli podany jest układ liter. Samo 7 oznacza wylosowanie siedmiu takich samych liter, 61 – sześciu takich samych i jednej innej itd. aż do 1111111 czyli siedmiu różnych liter. W następnych czterech kolumnach mamy liczbę możliwości dla każdego języka. Np. w języku polskim można wylosować po 7 liter A, E oraz I, w angielskim po 7: A, E, I oraz O natomiast w czeskim zestawie żadna litera nie występuje w 7 egzemplarzach. Ostatnie 4 kolumny to procentowy udział poszczególnych układów liter. Jak widać z tego zestawienia, tylko w języku czeskim najbardziej prawdopodobne jest wylosowanie siedmiu różnych liter (a to dlatego, że w czeskim wydaniu Scrabble jest aż 39 różnych liter plus oczywiście blanki). W trzech pozostałych wersjach zazwyczaj gracz losuje zestaw, w którym jedna litera się powtarza. Oczywiście w polskim wydaniu najczęściej powtarza się litera A (raz na 10 losowań). Ale raz na 236 partii można na początku gry wylosować dwa blanki.

Istotnym zagadnieniem dla gracza jest proporcja samogłosek i spółgłosek. Według autorów książki [4], „idealny stojak” powinien zawierać od dwóch do czterech samogłosek. W Tabeli 3 można zobaczyć, ile jest możliwości i jaki stanowią procent układy z daną liczbą samogłosek (pionowo) i blanków (poziomo).

0

1

2

0

1

2

7

15 380 937

0

0

0,096%

0,000%

0,000%

6

192 494 757

6 525 246

0

1,203%

0,041%

0,000%

5

985 120 227

67 939 326

575 757

6,154%

0,424%

0,004%

4

2 673 897 759

281 462 922

4 852 809

16,704%

1,758%

0,030%

3

4 159 396 514

594 199 502

15 636 829

25,984%

3,712%

0,098%

2

3 709 732 026

674 496 732

24 089 169

23,175%

4,214%

0,150%

1

1 757 241 486

390 498 108

17 749 914

10,978%

2,439%

0,111%

0

341 149 446

90 114 948

5 006 386

2,131%

0,563%

0,031%

86,424%

13,152%

0,424%

Tabela 3

Jak widać, najczęściej zdarza się wylosowanie trzech samogłosek (gdy w układzie nie ma blanka) albo dwóch (gdy jest jeden lub dwa blanki). A jak to wygląda „od drugiej strony” czyli jaki procent stanowią samogłoski w wyrazach różnej długości? W Tabeli 4, opracowanej na podstawie Słownika Scrabblisty, kolejne kolumny odpowiadają wyrazom różnej długości, a kolejne wiersze liczbom samogłosek.

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

31,36%

6,09%

1,04%

0,15%

0,02%

0,00%

2

66,64%

78,48%

47,40%

18,51%

5,58%

1,42%

0,25%

0,03%

0,00%

3

2,00%

15,39%

49,14%

66,37%

51,93%

28,22%

10,94%

3,58%

0,69%

0,09%

0,02%

0,00%

4

0,03%

2,41%

14,82%

39,66%

55,39%

47,05%

27,73%

9,43%

2,20%

0,59%

0,24%

5

0,15%

2,81%

14,56%

37,42%

48,75%

40,06%

20,40%

6,22%

2,60%

6

0,00%

0,41%

4,31%

18,90%

41,24%

44,45%

29,67%

15,29%

7

0,03%

1,02%

8,36%

29,70%

47,48%

45,51%

8

0,23%

3,13%

15,37%

32,81%

9

0,03%

0,65%

3,51%

10

0,03%

Tabela 4

UWAGA: 0,00% oznacza, że takich wyrazów jest bardzo mało (np. w Słowniku Scrabblisty jest tylko 6 wyrazów dziewięcioliterowych z jedną samogłoską) natomiast puste pole oznacza, że nie ma np. żadnego wyrazu dziesięcioliterowego z jedną samogłoską.

Jak widać, najczęściej samogłoski stanowią nieco mniej niż połowę liter w wyrazie. Oczywiście są wyrazy o znacznie zaburzonych proporcjach. Z nadmiarem samogłosek: AUDIO, AUCIE, OAZIE, AUREOLE, AUDIONIE, AUREUSIE, OCIENIENIE, AEROBIOLOGIA, NIEUOSOBIENIE, AUTOUTLENIANIE, NIEUNIESIENIAMI albo z nadmiarem spółgłosek: BRZUCH, CHRZEST, WRZESZCZ, CHRZĄSZCZ, FECHTMISTRZ, CHRZĄSZCZACH, BEZWZGLĘDNOŚĆ, BEZKSZTAŁTNOŚĆ, WSZECHSTRONNOŚĆ.

Jak wspomniałem wcześniej, na stronie na temat kryptografii podane są najpopularniejsze układy dwóch, trzech i czterech kolejnych liter. Dla kogoś, kto odszyfrowuje teksty, takie informacje są bardzo istotne. Ale i dla Scrabblisty cenna może być wiedza o tym, które litery do siebie pasują.

Jak nietrudno zgadnąć, najpopularniejsze pary kolejnych liter (w artykule [2] nazywane diadami, a na stronie kryptologów – bigramami) to w języku polskim IE oraz NI. Na następnych miejscach kolejność jest różna. Na podstawie Słownika Scrabblisty reszta pierwszej dziesiątki to: OW, AN, WA, AŁ, ZA, BY, CH, CI; według strony kryptograficznej: OW, ST, NA, AN, PO, CH, CZ, RZ; w opowiadaniu „Pętla”: RZ, PO, AŁ, SZ, CZ, WI, ZY, ZE; a na GADU-GADU: ZE, NA, CZ, TA, TO, AK, SZ, PO.

W Tabeli 5 dla każdej litery podałem (na podstawie Słownika Scrabblisty) po 5 liter występujących po niej i przed nią.

Po literze z lewej kolumny Przed literą z lewej kolumny
A N, Ł, C, M, J W, Z, I, N, Ł
Ą C, D, G, Ł, T J, N, Z, I, C
B Y, I, A, R, O O, A, Y, Ł, I
C H, I, Z, E, Y Ą, A, Y, Ś, E
Ć W, M, K, C, P A, Ś, I, Ę, E
D O, Z, A, R, E O, A, E, U, Z
E M, N, R, J, P I, Z, N, C, L
Ę C, T, Ł, D, B I, N, R, Z, J
F I, A, O, R, E E, A, O, U, Y
G O, A, R, N, I E, O, A, Z, Y
H A, O, U, N, E C, E, O, A, Z
I E, A, O, Ł, N N, C, M, L, W
J Ą, A, E, C, M A, E, U, I, O
K A, O, I, R, U S, E, A, O, Y
L I, A, E, O, U A, E, O, I, U
Ł A, O, Y, B, E A, I, Y, P, S
M I, Y, U, A, O Y, E, A, O, Ś
N I, A, O, E, Y A, O, E, I, Z
Ń S, C, M, K, Ż A, E, I, O, Y
O W, D, N, M, B P, R, Ł, K, G
Ó W, Ł, R, C, Ż R, P, K, Ł, T
P O, R, I, A, L E, O, A, S, U
R Z, O, A, Y, U A, E, P, O, T
S Z, K, T, I, A A, E, O, U, Y
Ś C, M, L, N, W Y, O, I, E, A
T A, O, R, Y, E S, A, O, E, Y
U J, S, R, C, P M, K, R, I, T
W A, Y, I, E, O O, E, A, Y, Ó
Y M, Ś, C, B, W B, W, M, N, Z
Z A, E, Y, O, I R, C, S, D, O
Ź N, W, L, C, M D, E, A, U, O
Ż E, A, Y, O, N E, Y, O, A, J

Tabela 5

Jak łatwo zgadnąć, po samogłoskach najczęściej występują spółgłoski i na odwrót. Ale są pewne wyjątki od tej reguły. Wśród samogłosek litera I, po której najczęściej występują inne samogłoski, a wśród spółgłosek C, R i S oraz wszystkie spółgłoski zmiękczone (Ć, Ń, Ś, Ź).

Jeśli chodzi o zagadnienie odwrotne, to powyższa prawidłowość też zachodzi i też jest kilka od niej wyjątków. Przed literami E i Ę najczęściej występuje litera I, przed K i T – S, przed Z – R, a przed Ź – D. Ciekawa jest sytuacja z literą H. Mniej więcej w 6% przypadków pojawia się na początku wyrazu, w 88% po literze C, a w 6% po wszystkich innych literach łącznie. Druga w kolejności para EH występuje ponad 60 razy rzadziej niż CH.

 

Bibliografia:

[1] Barbara Kowalska „Częstość występowania liter w języku polskim”, Litera, Rok II, nr 13-5/1967

[2] Marek Osiewicz, Krzysztof Skibski „Struktura statystyczna polskiego systemu graficznego.

Analiza historyczno-porównawcza”, Poznańskie Studia Polonistyczne, Seria Językoznawcza t. 19 (39), z. 2, 2012

[3] L. Zubrzycka „O wyznaczaniu systemów stenograficznych”, Zastosowania Matematyki, XI, 3, 1970

[4] Wojciech Usakiewicz, Michał Derlacki „Grajmy w Scrabble”, Wydawnictwo KLEKS, Bielsko-Biała 1998

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.
Cookies settings
Accept
Privacy & Cookie policy
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Privacy Policy

What information do we collect?

We collect information from you when you register on our site or place an order. When ordering or registering on our site, as appropriate, you may be asked to enter your: name, e-mail address or mailing address.

What do we use your information for?

Any of the information we collect from you may be used in one of the following ways: To personalize your experience (your information helps us to better respond to your individual needs) To improve our website (we continually strive to improve our website offerings based on the information and feedback we receive from you) To improve customer service (your information helps us to more effectively respond to your customer service requests and support needs) To process transactions Your information, whether public or private, will not be sold, exchanged, transferred, or given to any other company for any reason whatsoever, without your consent, other than for the express purpose of delivering the purchased product or service requested. To administer a contest, promotion, survey or other site feature To send periodic emails The email address you provide for order processing, will only be used to send you information and updates pertaining to your order.

How do we protect your information?

We implement a variety of security measures to maintain the safety of your personal information when you place an order or enter, submit, or access your personal information. We offer the use of a secure server. All supplied sensitive/credit information is transmitted via Secure Socket Layer (SSL) technology and then encrypted into our Payment gateway providers database only to be accessible by those authorized with special access rights to such systems, and are required to?keep the information confidential. After a transaction, your private information (credit cards, social security numbers, financials, etc.) will not be kept on file for more than 60 days.

Do we use cookies?

Yes (Cookies are small files that a site or its service provider transfers to your computers hard drive through your Web browser (if you allow) that enables the sites or service providers systems to recognize your browser and capture and remember certain information We use cookies to help us remember and process the items in your shopping cart, understand and save your preferences for future visits, keep track of advertisements and compile aggregate data about site traffic and site interaction so that we can offer better site experiences and tools in the future. We may contract with third-party service providers to assist us in better understanding our site visitors. These service providers are not permitted to use the information collected on our behalf except to help us conduct and improve our business. If you prefer, you can choose to have your computer warn you each time a cookie is being sent, or you can choose to turn off all cookies via your browser settings. Like most websites, if you turn your cookies off, some of our services may not function properly. However, you can still place orders by contacting customer service. Google Analytics We use Google Analytics on our sites for anonymous reporting of site usage and for advertising on the site. If you would like to opt-out of Google Analytics monitoring your behaviour on our sites please use this link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)

Do we disclose any information to outside parties?

We do not sell, trade, or otherwise transfer to outside parties your personally identifiable information. This does not include trusted third parties who assist us in operating our website, conducting our business, or servicing you, so long as those parties agree to keep this information confidential. We may also release your information when we believe release is appropriate to comply with the law, enforce our site policies, or protect ours or others rights, property, or safety. However, non-personally identifiable visitor information may be provided to other parties for marketing, advertising, or other uses.

Registration

The minimum information we need to register you is your name, email address and a password. We will ask you more questions for different services, including sales promotions. Unless we say otherwise, you have to answer all the registration questions. We may also ask some other, voluntary questions during registration for certain services (for example, professional networks) so we can gain a clearer understanding of who you are. This also allows us to personalise services for you. To assist us in our marketing, in addition to the data that you provide to us if you register, we may also obtain data from trusted third parties to help us understand what you might be interested in. This ‘profiling’ information is produced from a variety of sources, including publicly available data (such as the electoral roll) or from sources such as surveys and polls where you have given your permission for your data to be shared. You can choose not to have such data shared with the Guardian from these sources by logging into your account and changing the settings in the privacy section. After you have registered, and with your permission, we may send you emails we think may interest you. Newsletters may be personalised based on what you have been reading on theguardian.com. At any time you can decide not to receive these emails and will be able to ‘unsubscribe’. Logging in using social networking credentials If you log-in to our sites using a Facebook log-in, you are granting permission to Facebook to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth and location which will then be used to form a Guardian identity. You can also use your picture from Facebook as part of your profile. This will also allow us and Facebook to share your, networks, user ID and any other information you choose to share according to your Facebook account settings. If you remove the Guardian app from your Facebook settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a Google log-in, you grant permission to Google to share your user details with us. This will include your name, email address, date of birth, sex and location which we will then use to form a Guardian identity. You may use your picture from Google as part of your profile. This also allows us to share your networks, user ID and any other information you choose to share according to your Google account settings. If you remove the Guardian from your Google settings, we will no longer have access to this information. If you log-in to our sites using a twitter log-in, we receive your avatar (the small picture that appears next to your tweets) and twitter username.

Children’s Online Privacy Protection Act Compliance

We are in compliance with the requirements of COPPA (Childrens Online Privacy Protection Act), we do not collect any information from anyone under 13 years of age. Our website, products and services are all directed to people who are at least 13 years old or older.

Updating your personal information

We offer a ‘My details’ page (also known as Dashboard), where you can update your personal information at any time, and change your marketing preferences. You can get to this page from most pages on the site – simply click on the ‘My details’ link at the top of the screen when you are signed in.

Online Privacy Policy Only

This online privacy policy applies only to information collected through our website and not to information collected offline.

Your Consent

By using our site, you consent to our privacy policy.

Changes to our Privacy Policy

If we decide to change our privacy policy, we will post those changes on this page.
Save settings
Cookies settings